วิธีทำปลากระพงทอดน้ำปลา

Fried Fish with Fish Sauce

วิธีทำปลากระพงทอดน้ำปลา

ส่วนประกอบ:

 • ปลากระพงสด (ขนาดที่คุณต้องการ)
 • แป้งทอดสำเร็จรูป หรือแป้งสาลี 1 ถ้วย
 • น้ำปลา 2 ช้อนโต๊ะ
 • น้ำตาลทราย 1 ช้อนโต๊ะ
 • น้ำปลาสำหรับจิ้ม (ตามความชอบ)
 • มันสำปะหลัง (ตัดเป็นชิ้นเล็กๆ) (ตามความชอบ)

วิธีทำ:

 1. ล้างปลากระพงให้สะอาดและพักไว้ให้แห้งสักครู่

 2. ผสมน้ำปลาและน้ำตาลทรายในอู่ชาลูกเล็ก คนให้น้ำตาลละลาย

 3. ใช้มือนุ่มแป้งทอดสำเร็จรูปหรือแป้งสาลีเกลี่ยให้ปลากระพงทั่วโดยให้แป้งเกาะทั้งหมด

 4. ใส่มันสำปะหลังลงไปบนแป้งที่เกาะอยู่บนปลากระพง เพื่อเพิ่มความกรอบ

 5. เลือกเตาอาหารที่มีการควบคุมอุณหภูมิได้แม่นยำ (เช่น เตาอาหารไฟฟ้าหรือเตาอาหารขนาดใหญ่) และตั้งค่าอุณหภูมิที่ประมาณ 180 องศาเซลเซียส

 6. ใส่ปลากระพงลงไปย่างในเตาอาหารจนกรอบและเหลืองสวย ประมาณ 8-10 นาทีต่อด้าน

 7. เมื่อปลากระพงสุกและกรอบ ตักขึ้นและพักให้ระบายน้ำมัน

 8. เสิร์ฟปลากระพงทอดน้ำปลาร้อนๆ พร้อมน้ำปลาสำหรับจิ้มและผักสดต่างๆตามความชอบ

Fried Fish with Fish Sauce

Ingredients:

 • Fresh sea bass (as per your desired size)
 • Ready-made tempura flour or all-purpose flour: 1 cup
 • Fish sauce: 2 tablespoons
 • Granulated sugar: 1 tablespoon
 • Dipping sauce (as per your preference)
 • Chopped taro (optional)

Instructions:

 1. Rinse the sea bass thoroughly and let it dry for a while.

 2. Mix the fish sauce and sugar in a small bowl, stirring until the sugar dissolves.

 3. Use your hands to coat the sea bass evenly with the tempura flour or all-purpose flour.

 4. Place chopped taro on top of the flour-coated fish to enhance crispiness (optional).

 5. Choose a stove or deep fryer with precise temperature control (e.g., electric stove or large deep fryer) and set the temperature to approximately 180 degrees Celsius.

 6. Carefully place the sea bass into the fryer and fry until golden brown and crispy on both sides, about 8-10 minutes per side.

 7. Once the sea bass is cooked and crispy, remove it from the fryer and let it drain excess oil.

 8. Serve the Fried Fish with Fish Sauce hot, accompanied by dipping sauce and fresh vegetables of your choice.

酥炸鲈鱼配酱油

材料:

 • 新鲜鲈鱼(根据您的需要)
 • 炸粉或普通面粉:1 杯
 • 鱼露:2 汤匙
 • 细砂糖:1 汤匙
 • 蘸酱(根据您的喜好)
 • 切碎的芋头(可选)

步骤:

 1. 将鲈鱼彻底洗净并稍微晾干。

 2. 在一个小碗中混合鱼露和砂糖,搅拌至糖溶解。

 3. 用手将炸粉或普通面粉均匀地裹在鲈鱼上。

 4. 将切碎的芋头放在裹粉的鱼上,以增加酥脆感(可选)。

 5. 选择具有精确温度控制的炉灶或油炸锅(例如电炉或大型油炸锅),将温度设置为约180摄氏度。

 6. 小心地将鲈鱼放入油炸锅中,炸至金黄酥脆,每面约8-10分钟。

 7. 一旦鲈鱼炸好并变得酥脆,取出并沥干多余的油。

 8. 热腾腾地将炸鱼配鱼露上桌,配上您喜欢的蘸酱和新鲜蔬菜。